Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №90/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие в част от имот №098024 в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №89/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма с капацитет до 250 крави в поземлен имот №148109 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение №88/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване в имоти №022001 и №022002 в землището на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №87/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на черешови градини в имоти с №№ 043003, 043024, 043025, 043027, 043030, 043034, 043035, 061001, 061002, 061003, 061004, 061005, 061006, 061007, 061008 и 061009 и градини от нарове в имоти с №№ 055006, 055007, 055008, 066018, 069003, 069004, 069005, 069006, 069010, 069014, 069015, 069016, 069017, 069018, 069019, 069020, 069021, 069023, 069024, 069026, 069027, 069028, 069029, 069030, 069031 и 069032 в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №86/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 15 броя къщи за гости и заведение за хранене в имот №019033 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Съобщение №85/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на трайни насаждения – орехови градини в поземлени имоти №069003, №069013 и 069011 с обща площ 36.608 дка в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №84/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на овощна градина и оранжерия в имот №020010 с площ 6.500 дка в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“