Съдържание

Посетители

В момента има 638  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №104/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия и селскостопанска постройка за сортиране и съхранение на са селскостопанска продукция в поземлен имот № 001023, местност „Гьоло“, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №103/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Отглеждане на овощни насаждения и едногодишни култури в поземлен имот с идентификатор 56126.1.347 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №101/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг, складова база, автомивка, търговски комплекс и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.22.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №102/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на семеен хотел за селски туризъм, снек бар, открита тераса, детски кът, фитнес площадка и басейн в имот №013022, местност „Клюнко“, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №100/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия и селскостопанска постройка в имот № 039022, местност „Свети Димитрия“, землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №99/2016 г.

Инвестиционно предложение: Създаване на трайни насаждения от лешници в имоти № 065100 и № 065031, местност „Чалийте“, землище на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №98/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на ферма за отглеждане на кози в имот № 076006 с площ 2.959 дка, местност „Левандуде“, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“