Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на малка независима пивоварна в поземлен имот с идентификатор 61813.93.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Разлог (част от имот № 093005), община Разлог, област Благоевград към хотелски комплекс „Катарино Спа хотел“.

Съобщение №11/2018 г.

Възложител: ИЛИЯН БОЖИНОВ

Инвестиционно предложение: “Изграждане на бензиностанция, автомивка, стаи за почивка, паркинг и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 81832.15.43 и 81832.24.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №10/2018 г.

Възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД, гр. София

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости. СПА център и администрация в имот № 000348, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №9/2018 г.

Възложител: ЗОЯ КАИШЕВА - ДЖОУНС

Инвестиционно предложение: “Изграждане на автокомплекс и хотел с ресторант в имот № 050094, местност „Ганеви ниви“, землище на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение №8/2018 г.

Възложител: „КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на малка независима пивоварна в поземлен имот с идентификатор 61813.93.69 по КК и КР на гр. Разлог (част от имот №093005), община Разлог, област Благоевград към хотелски комплекс „Катарино Спа хотел“

Съобщение №7/2018 г.

Възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот №000296 в землището на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №6/2018 г.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА АЛЕКСА ТРАЙКОВ

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.129.10, местност „Виздол“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“