Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №31/2018 г.

Възложител:„АРА“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на рибарник за развъждане и угояване на пъстърва в поземлен имот № 023011, местност „Арнаутица“, землище на с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: "Стоми Агро" ЕООД

Инвестиционно предложение: "Изграждане на кланичен пункт и мандра в имот №375023, местност "Кантона" в землището на гр. Симитли, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ГАЙА – 1996“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на семеен хотел в поземлен имот №126061 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Георги Радински

Инвестиционно предложение: “Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци, производство на сладко и добив на подземни води в поземлен имот с идентификатор 78625.501.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение №28/2018 г.

Възложител БОРИСЛАВ ПЪХЛЕВ

Инвестиционно предложение:“Изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 65334.123.12, местност „Топорков орман“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №27/2018 г.

Възложител „ТРЕСОР“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на търговски комплекс, мотел, сервиз за смяна на автомобилни гуми и технически прегледи на МПС в имоти № 024043 и № 024047, местност „Дългата лака“, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №26/2018 г.

Възложител МИЛЕНА ДОНЕВА

Инвестиционно предложение:“Изграждане на шест броя жилищни сгради и път за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.54.46 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“