Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: “ВИЛА СИНТИКА“ АД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на открит плувен басейн , открита тераса, детска и спортна площадка в имот с идентификатор 65334.206.750 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №41/2018 г.

Възложител: „ЛЮБИ И ДЪЩЕРИ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за преработка на мляко с капацитет 500 л дневно в УПИ ХІІІ-1407 – бивш стопански двор по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение №40/2018 г.

Възложител: ВЕЛИКА ВЕСЕЛИНСКА

Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг складова база, автомивка, търговски комплекс и офиси в поземлени имот с идентификатор 04279.22.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №39/2018 г.

Възложител: „ДЕС-М“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Добив на скално-облицовъчни материали – гнайси от находище „Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Северин Филипов

Инвестиционно предложение: „Изграждане на консервна фабрика, търговски обект и сондаж в поземлени имоти с идентификатори 40912.91.8 и 40912.91.417 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: “Бай Санде“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на сондажен кладенец за поливни нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.36.122, местност „река Бистрица – Ш.107“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №38/2018 г.

Възложител: „МАЙ ФОРЕСТ“ ЕООД, НИКОЛАЙ КАЛЕЕВ

Инвестиционно предложение: “Жилищно строителство в имот № 012016, местност „Гръцка нива“, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“ и „Жилищно строителство и изграждане на собствен водоизточник в имот № 012017, местност „Гръцка нива“, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“