Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №25/2018 г.

Възложител „ВИЛА СИНТИКА“ ЕАД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на открит плувен басейн, открита тераса, детска и спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 65334.206.750 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Мурад Юсеин

Инвестиционно предложение: “Изграждане на паркинг в поземлен имот №072016 в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №24/2018 г.

Възложител„ДАХАМ ЕКЗЕКЮТИВ КОНСУЛТИНГ“ ООД

Инвестиционно предложение:„Спорт и атракции – изграждане на сграда за отглеждане на коне, сграда за административно-образователна дейност и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.118.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ДАРОС ЕНЕРДЖИ“ ООД

Инвестиционно предложение: “Създаване на лозови насаждения със система за капково напояване в имоти с № 024040, № 024042 и № 024039, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение №23/2018 г.

Възложител„ВИГАЛ - АБ“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на ТИР паркинг ГТП, автосервиз и логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.334.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ ЕООД, ЕИК 201389179

Инвестиционно предложение: „Изграждане на винарна с обществено обслужване, контролно-пропускателен пункт и сондажен кладенец с прилежащата им инфраструктура в имоти с №№ 028014, 000474 и 000478 в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №22/2018 г.

Възложител:ЗП ГЕОРГИ РАДИНСКИ

Инвестиционно предложение:“Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци, производство на сладко и добив на подземни води в поземлен имот с идентификатор 78625.501.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“