Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №16/2018 г.

Възложител: “ДЖИ БИ АЙ“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на рекреационен и балнеологичен комплекс с VIP зона и къща за гости в УПИ IХ, пл. № 971, кв.16 А по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“

Съобщение №15/2018 г.

Възложител: “ГАЛБА“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV, пл. № 302, кв.16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ГАМА-СМ“ ООД, гр. Благоевград

Инвестиционно предложение: “Изграждане на винарска изба в имоти с №№ 031033, 039057 и № 039045, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Благоевград“

Съобщение №14/2018 г.

Възложител: МУРАД ЮСЕИН

Инвестиционно предложение: “Изграждане на паркинг в поземлен имот №072016 в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №13/2018 г.

Възложител: „ЕКОПРО М“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерии със система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 65334.121.8 и 66334.121.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №12/2018 г.

Възложител: „ГАМА-СМ“ООД, Благоевград

Инвестиционно предложение: “Изграждане на винарска изба в имоти с №№ 031033, 039057 и № 039045, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД - БЛАГОЕВГРАД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот №000296 в землището на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“