Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №37/2018 г.

Възложител: “Бай Санде“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на сондажен кладенец за поливни нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.36.122, местност „река Бистрица – Ш.107“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „АРА“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на рибарник за развъждане и угояване на пъстърва в поземлен имот № 023011, местност „Арнаутица“, землище на с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Зоя Каишева - Джоунс

Инвестиционно предложение: “Изграждане на автокомплекс и хотел с ресторант в имот № 050094, местност „Ганеви ниви“, землище на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ДС АГРО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мини мандра – модулен тип в УПИ ІІ, кв. 39 по парцеларен план на стопански двор, местност „Кюреница“ в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №36/2018 г.

Възложител: СЕВЕРИН ФИЛИПОВ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на консервна фабрика, търговски обект и сондаж в поземлени имоти с идентификатори 40912.91.8 и 40912.91.417 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ВИГАЛ – АБ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на автосервиз, ГТП, ТИР паркинг и логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.334.21 по КК и КР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Милена Донева

Инвестиционно предложение: “Изграждане на шест броя жилищни сгради и път за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04276.54.56 по КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“