Съдържание

Посетители

В момента има 44  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №46/2018 г.

Възложител: „БРАВА ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на кланичен пункт за добив и нарязване на месо то зайци в поземлен имот №029012 в землището на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: И. Б.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на бензиностанция, автомивка, стаи за почивка, паркинг и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 81832.15.43 и 81832.24.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №45/2018 г.

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейни води в поземлен имот №447 в кв. 26 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №44/2018 г.

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейни води в поземлен имот №447 в кв. 26 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №43/2018 г.

Възложител: ET “ЗП ГЕОРГИ ПЕТКАНИН“

Инвестиционно предложение: „Разширяване на производството на предприятие, разположено в имот 042005, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград и закупуване на оборудване“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „БМ-3 ИНВЕСТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на птицекланица и сондажен кладенец в поземлен имот №054009 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Велика Веселинска

Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг складова база, автомивка, търговски комплекс и офиси в поземлени имот с идентификатор 04279.22.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“