Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №5/2015

Инвестиционно предложение „Разширяване на дейността на обект – склад за еко и биогорива, разположен в имот с номер 000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград чрез разполагане на дробилки за дървесина"

Прочети още...

Съобщение №4/2015

Инвестиционно предложение "Реконструкция на канализационната мрежа в с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №3/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на Базова станция №2343 върху покрива на сграда с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Броди" № 42, вх. А и Вх. Б, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №2/2015

Инвестиционно предложение "Ремонт и реконструкция на съществуваща въздушна електропроводна линия 20 kV от РОС 4338 до ТП „Вищерица" в участъка от стълб №1 до стълб №7, землище на с. Осеново, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1/2015

Инвестиционно предложение "Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград и изграждане на подобекти: арт галерия, шахматен клуб, паркинги и детски площадки"

Прочети още...