Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №61/2015

Горскостопанска програма на имот с №904087, землище на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №60/2015

Горскостопанска програма на имот с №904086, землище на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №59/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на едноетажна селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот №108003 с площ 6.216 дка в местността „Божанковица", землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №58/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на автомивка в поземлен имот с идентификатор 02676.501.641 (УПИ ХХІІІ, кв. 116 по плана на гр. Банско) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №57/2015

Инвестиционно предложение за „Изграждане на ажурна ограда по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 04279.103.31 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №56/2015

Инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.628.185.1.4, находящ се в сграда с идентификатор 04279.628.185.1, имот с идентификатор 04279.628.185 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, идентичен с УПИ ІV-185, кв. 13 по плана на кв. „Струмско", гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „мазе" в „детски клуб"

Прочети още...

Съобщение №55/2015

Инвестиционно предложение за „Разширение на автосервиз и автодиагностичен център изградени в поземлен имот с идентификатор 61813.107.7 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, предвидено да се реализира в имот с идентификатор 61813.107.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...