Съдържание

Посетители

В момента има 218  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №961/2015

Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 61813.701.17, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №960/2015

инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в УПИ ІХ, кв. 23 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №959/2015

инвестиционно предложение „Изграждане на електро фотоволтаична инсталация на покрива на млекопреработвателно предприятие в УПИ ІV, кв. 35 по плана на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №958/2015

инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.626.89.1.37 и площ 270.75 кв. м, находящ се в сграда №1, разположена в имот с идентификатор 04279.626.89 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от фитнес клуб в зала за хазартни игри“

Прочети още...

Съобщение №957/2015

инвестиционно предложение „Изграждане на мелница в УПИ Х-372 в кв. 72а по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №956/2015

инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 65334.201.94, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №955/2015

инвестиционно предложение „Преустройство на съществува базова станция №2250, разположена на осветителен стълб в имот с идентификатор 61813.93.62 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...