Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-231-0  от 01.03.2013 г. на ЕТ „ВСЕМИРА – ЛЕК – ЕМИЛ ВОЙНОВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-416-0  от 17.09.2016 г. на ЕТ „ГЕОРГИ ПЕНЧОВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-415-0  от 17.09.2016 г. на ЕТ „ГЕОРГИ ПЕНЧОВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-417-0  от 19.09.2016 г. на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-417-0/19.09.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-417-0/19.09.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-411-0/15.08.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-411-0/15.08.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „МЕБЕЛ КОМЕРС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-404-0/10.06.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-404-0/10.06.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „АЛФА ДИНАМИК“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението