Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-319-1  от 29.12.2015 г. на  „ХМЦ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-395-0/08.03.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-395-0/08.03.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на "ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-277-2 от 12.02.2016 г. за отказ от изменение и допълнение

Решение № 01-ДО-277-2 от 12.02.2016 г. за отказ от изменение и допълнение на разрешение на МБАЛ „СВЕТИ ВРАЧ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-249-1 от 25.05.2017 г. за за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците

Решение № 01-ДО-249-1 от 25.05.2017 г. за за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците на „НИКО КАР“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-286-1 от 25.05.2017 г. за за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците

Решение № 01-ДО-286-1 от 25.05.2017 г. за за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците на „СЕРЖ - 2013“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-391-0/12.01.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-391-0/12.01.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на "ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-390-0/12.01.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-390-0/12.01.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на "ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението