Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ № 01-РД-225-1 от 10.03.2015 г.

Решение № 01-РД-225-1 от 10.03.2015 г.: Прекратявам действието на Регистрационен документ № 01-РД-225-0 от 12.02.2013 г. на ЕТ „АСТЕР - С – ТОДОР СТЕФАНОВ ИВАНОВ"

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-01/23.01.2015 г. за за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-01/23.01.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ №01-РД-331-0/12.01.2015 г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-240-1/12.01.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-240-1/12.01.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „СТАК" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-329-0/09.01.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-329-0/09.01.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ЕКО ХИТИНГ 2012" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ № 01-РД-266-1 от 07.07.2014 г.

Решение № 01-РД-266-2 от 08.12.2014 г.: Прекратявам действието на Регистрационен документ № 01-РД-266-1 от 07.07.2014 г. на „ИВКОЛЕКТ" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ № 01-РД-238-1 от 21.0.2014 г.

Решение № 01-РД-238-2 от 08.12.2014 г.: Прекратявам действието на Регистрационен документ № 01-РД-238-1 от 21.02.2014 г. на „ИВКОЛЕКТ" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-323-0/01.12.2014 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-323-0/01.12.2014 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ВЕКО - 2010 В" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението