Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № УO-04/12.08.2015 г. за за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-04/12.08.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешениеза дейности с отпадъци №01-ДО-366-0/27.07.2015 г. на „Ивек 53" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-355-0/05.06.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-355-0/05.06.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА“ - ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-354-0/03.06.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-354-0/03.06.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „Джамбо 2007" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-03/24.04.2015 г. за за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-03/24.04.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешениеза дейности с отпадъци №01-ДО-272-0/22.05.2013 г. на „Дизар Мегаметал" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-02/08.04.2015 г. за за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-02/08.04.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ №01-РД-264-1/17.03.2015 г. на "КИОГ" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на Решение № 01-ДО-252-1 от 25.02.2014 г.

Решение № 01-ДО-252-2 от 23.03.2015 г.: прекратявам действието на Решение № 01-ДО-252-1 от 25.02.2014 г. на „ПАЛАДИА"ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ № 01-РД-252-1 от 16.03.2015 г.

Решение № 01-РД-252-1 от 16.03.2015 г.: Прекратявам действието на Регистрационен документ № 01-РД-252-0 от 22.007.2013 г. на „ПАЛАДИЯ" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението