Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-ДО-249-1 от 25.05.2017 г. за за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците

Решение № 01-ДО-249-1 от 25.05.2017 г. за за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците на „НИКО КАР“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-286-1 от 25.05.2017 г. за за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците

Решение № 01-ДО-286-1 от 25.05.2017 г. за за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците на „СЕРЖ - 2013“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-391-0/12.01.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-391-0/12.01.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на "ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-390-0/12.01.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-390-0/12.01.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на "ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на регистрационен документи № 01-РД-187-0  от 12.11.2012 г.  на „ГРИЙН РЕСУРС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на регистрационен документи № 01-РД-292-1  от 12.11.2014 г.  на ЕТ „АНДРЕЕВ ТРАНС – ИВАН АНДРЕЕВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-377-0/12.10.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-377-0/12.10.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на "ЗЕНИТ - 357“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението