Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на регистрационен документи № 01-РД-187-0  от 12.11.2012 г.  на „ГРИЙН РЕСУРС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на регистрационен документи № 01-РД-292-1  от 12.11.2014 г.  на ЕТ „АНДРЕЕВ ТРАНС – ИВАН АНДРЕЕВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-377-0/12.10.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-377-0/12.10.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на "ЗЕНИТ - 357“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-07/25.09.2015 г. за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-07/19.09.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за дейности с отпадъци №01-ДО-251-0/08.03.2015 г. на „Росиво" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-06/25.09.2015 г. за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-06/19.09.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за дейности с отпадъци №01-ДО-262-2/23.04.2013 г. на „Метал инвест" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-05/25.09.2015 г. за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-05/19.09.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ №01-РД-192-2/25.05.2015 г. на „Софида М" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-375-0/17.09.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-375-0/17.09.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ПИРИНСКА МУРА“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението