Съдържание

Посетители

В момента има 51  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-253-1/2017 г. за отказ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-253-1/11.08.2017 г. за отказ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ на „ТЕОХАРОВИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-288-0-1/2017 г. по чл. 91 ал. 1 от АПК

Решение : № 01-ДО-288-0-1 от 11.07.2017 г. за отмяна на Решение за отказ от издаване на разрешение за дейности с отпадъците на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-288-0/2017 г. за отказ за издаване на разрешение за дейности по отпадъците

Решение : № 01-ДО-288-0 от 15.06.2017 г. за отказ от издаване на разрешение за дейности с отпадъците на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-443-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-443-0/25.05.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на ЕТ „ТАНЕВ-НАДЕЖДА-КОСТАДИН ТАНЕВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-442-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-442-0/23.05.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „ЕКО 5 ПЕЛЕТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-312-1 от 10.05.2017 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-312-0  от 23.07.2014 г. на „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-440-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-440-0/09.05.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „ПИРИН - ВАТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението