Съдържание

Посетители

В момента има 522  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-359-1 от 16.10.2017 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-359-0  от 01.07.2015 г. на ЕТ„Меил Комерс – Илиян Тодоров“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-207-0  от 07.07.2014 г. на „БЯЛА КУЛА“ ООД – в ликвидация

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-452-0/2017 г. за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение : № 01-РД-452-0/2017 г. за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-285-2/2017 г. за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

Решение : № 01-ДО-285-2 от 11.08.2017 г. за прекратяване действието разрешение за дейности с отпадъците на „РЕСТИЙЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-253-1/2017 г. за отказ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-253-1/11.08.2017 г. за отказ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ на „ТЕОХАРОВИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-288-0-1/2017 г. по чл. 91 ал. 1 от АПК

Решение : № 01-ДО-288-0-1 от 11.07.2017 г. за отмяна на Решение за отказ от издаване на разрешение за дейности с отпадъците на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-288-0/2017 г. за отказ за издаване на разрешение за дейности по отпадъците

Решение : № 01-ДО-288-0 от 15.06.2017 г. за отказ от издаване на разрешение за дейности с отпадъците на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението