Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-443-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-443-0/25.05.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на ЕТ „ТАНЕВ-НАДЕЖДА-КОСТАДИН ТАНЕВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-442-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-442-0/23.05.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „ЕКО 5 ПЕЛЕТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-312-1 от 10.05.2017 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-312-0  от 23.07.2014 г. на „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-440-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-440-0/09.05.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „ПИРИН - ВАТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-195-2/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-195-2/05.05.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ-НЕТИ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-437-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-437-0/20.04.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „МАСИВ МЕБЕЛ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-275-1/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-275-1/15.03.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „СЪНИ ТЕРА 2007“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението