Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-195-2/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-195-2/05.05.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ-НЕТИ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-437-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-437-0/20.04.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „МАСИВ МЕБЕЛ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-275-1/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-275-1/15.03.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „СЪНИ ТЕРА 2007“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-434-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-434-0/08.03.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „ЧИСТОТА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“, ГР. ХАДЖИДИМОВО

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-02/01.03.2017 г. за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-02/01.03.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ №01-РД-237-2/15.02.2016 г. за дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци на територията на цялата страна, издадено на „РЕГИНА ТРАНС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-365-2/10.02.2017 г. за отказ за изменение на регистрационен документ

Решение № 01-РД-365-2/10.02.2017 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-362-2/10.02.2017 г. за отказ за изменение на регистрационен документ

Решение № 01-РД-362-2/10.02.2017 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението