Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-423-0/04.11.2016 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-423-0/04.11.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ФАБРИКА ХАМЕФА“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-362-1/03.10.2016 г. за отказ за изменение на регистрационен документ

Решение № 01-РД-362-1/03.10.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-365-1/03.10.2016 г. за отказ за изменение на регистрационен документ

Решение № 01-РД-365-1/03.10.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-196-5/06.07.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-196-5/06.07.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-418-0  от 19.09.2016 г. на „МЕТАЛ УУД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-387-0  от 18.12.2015 г. на „ПИРИНСКА МУРА“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-185-2  от 04.01.2017 г. на „ВИ ТИ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението