Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №20/2018 г.

Възложител: „ГАЙА-1996“ ЕООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на семеен хотел в поземлен имот №126061 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №19/2018 г.

Възложител: „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД

Инвестиционно предложение:„Изграждане на винарна с обществено обслужване, контролно-пропускателен пункт и сондажен кладенец с прилежащата им инфраструктура в имоти с №№ 028014, 000474 и 000478 в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №18/2018 г.

Възложител: „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Инвестиционно предложение:„Изграждане на ПСОВ модел WEP Хleq (100 е.ж.) за пречистване н битовите отпадъчни води, формирани от бензиностанция ШЕЛ – с. Левуново, имот № 065120, местност „Валога“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №17/2018 г.

Възложител: „БАНСКО ТEРМЕ“ ЕООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на рекреационен комплекс „Спринг валей треме“ в УПИ V в кв. 16 „А“ по плана на с. Баня, община Разлог и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 + КЕИ № 6 на находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение №16/2018 г.

Възложител: “ДЖИ БИ АЙ“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на рекреационен и балнеологичен комплекс с VIP зона и къща за гости в УПИ IХ, пл. № 971, кв.16 А по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“

Съобщение №15/2018 г.

Възложител: “ГАЛБА“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV, пл. № 302, кв.16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ГАМА-СМ“ ООД, гр. Благоевград

Инвестиционно предложение: “Изграждане на винарска изба в имоти с №№ 031033, 039057 и № 039045, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Благоевград“