Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №5/2018 г.

Възложител: „ЕКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости в имот № 074014, местност „Демирево“ в землището на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №4/2018 г.

Възложител: „ДРАГ-ДАЛАС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на паркинг за товарни автомобили в поземлен имот №052088 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №3/2018 г.

Възложител: СВЕТЛАНА КАРЪКОВА, ПЕТЪР КАРЪКОВ

Инвестиционно предложение: “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.54.38 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №2/2018 г.

Възложител: „ЕЛДЕЯ – 2013“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури в УПИ V-940, кв. 81 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №1/2018 г.

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс „Левуново“ в поземлен имот №015006 в землището на Левуново, община Сандански, област Благоевград“