Съдържание

Посетители

В момента има 250  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 13/08.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №13/18.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № БД-46-П/29.09.2016 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение до Костадин Златков за издадено Решение № БД-46-П/2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 142053 с площ 24,824 дка, местност “Кичер“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за „производство на ел. енергия от фотоволтаична централа“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 12/17.10.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №12/17.10.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-181-ПР/2007 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-181-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Ридина“ на р. Благоевградска Бистрица“ в землището на с. Бистрица, община Благоевград

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 11/29.08.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №11/29.08.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 10/19.08.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №10/09.08.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за напомнително писмо изх. № 468/18.05.2016 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 468/18.05.2016 г. до г-н Костадин Стоянов Златков за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 142053 с площ 24,824 дка, местност “Кичер“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за производство на ел. енергия от фотоволтаична централа“