Съдържание

Посетители

В момента има 354  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 8/13.04.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 8/13.04.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 7/11.04.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 7/11.04.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-95-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-95-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, ресторант, СПА-център и модулна пречиствателна станция в поземлен имот №140023 в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 6/16.03.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 6/16.03.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-26-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-26-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Комплекс с хотел и жилищно строителство“ в имот № 010006, местност „Миндол“, землище на с. Лозеница, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № БД-17-П/ 2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до управителя на „ЕНЕРГОВОД ЕКСПОРТ“ ЕООД, гр. Благоевград за издадено Решение № БД-17-П/2016 г. от Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за “Изграждане на МВЕЦ „Поленица“ на р. Поленица и р. Торишка в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Съобщение за издадено Решение № 5/24.02.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 5/26.02.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК