Съдържание

Посетители

В момента има 363  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 4/24.02.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 4/24.02.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № БД-93-П/10.12.2015 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение до Ивайло Борисов Петков за издадено Решение № БД-76-П/2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения за производство на биомаса на площ 207.596 дка в имот № 000659 с площ 266.645 дка в местността „Горната лъка“, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение за издадено Решение № 3/26.01.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 3/26.01.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 2/19.01.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 2/19.01.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № БД-76-П/14.09.2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до г-н Красимир Петров Каменов – управител на „ЕВРОИМПЕКС - БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД, относно издадено Решение № БД-76-П/2015 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за събиране и съхранение на неопасни отпадъци на площ 180 м2 в имот № 000110 в местност „Парниците“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за напомнително писмо изх. № 1290(4)/12.09.2015 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. №1290(4)/12.09.2015 г. до г-н Иван Емилов Пачеджиев за инвестиционно предложение „Изграждане на осем броя вили в имот № 000793 с площ 8,551 дка, местност „Ленишки рид“ в землището на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за напомнително писмо изх. № 2431(12)/11.09.2015 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 2431(12)/11.09.2015 г. до г-н Ивайло Борисов Петков за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения за производство на биомаса на площ 207.596 дка в имот № 000659 с площ 266.645 дка в местността „Горната лъка“, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград“