Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Градево“ и МВЕЦ „Градево 1“ на р. Градевска“ в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-29-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-29-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ на р. Дисилица в землището на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-92-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-92-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Филипово - 2“ на река Места“ в землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-14-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-14-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на р. Сушица“ в землището на с. Сушица, Община Симитли, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-28-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-28-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Предприятие за производство на биодизел“ в имот № 000315, местност „Орловец“, землище на с. Крупник, община Симитли

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Газова централа за производство на електрическа енергия, електроподстанция, съпътстващи обслужващи сгради и съоръжения и трасе на газопровод за захранване на централата с природен газ в имот № 000324, местност „Орловец“, землище на с. Крупник, община Симитли“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-35-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-35-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Технопарк рекреация и бизнес парк“ в имоти № 004077 и № 004078, землище на с. Садово, местност „Кавак дере“, община Хаджидимово, обл. Благоевград

Прочети още...