Съдържание

Посетители

В момента има 360  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №99/2018

Изх. №3258(12)/15.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство, разширение и смяна предназначението на цех за консервиране на храни в цех за преработка на месо в УПИ 059028 в землището на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МЕС-КО“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №98/2018

Изх. №408(1)/12.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на тавански етаж на съществуваща триетажна жилищна сграда с идентификатор 04279.604.264.1 в поземлен имот с идентификатор 04279.604.264 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: АНТОАНЕТА АПОСТОЛОВА,КИРИЛ АПОСТОЛОВ

Прочети още...

Съобщение №97/2018

Изх. №394(1)/09.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на водоплътна изгребна яма за отпадни води в поземлен имот с идентификатор 53326.500.34 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „КОВЕНТА 7“ ЕООД, BG201725199

Прочети още...

Съобщение №96/2018

Изх. №380(1)/09.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на жилищна сграда, разположена в УПИ I - 213 от кв. 42 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград в шивашко ателие, офиси, гаражи, складове“

Възложител: ИБИШ СКЕНДЕРОВ

Прочети още...

Съобщение №95/2018

Изх. №363(1)/09.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.593.98 в местността Кукурево по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: ГЕОРГИ ИКОНОМОВ

Прочети още...

Съобщение №94/2018

Изх. №362(1)/09.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.134.9 в местността Полето по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:ЕЛЕНКО ПЕТКОВ, МАЯ СТРАХИЛОВА

Прочети още...

Съобщение №93/2018

Изх. №339(1)/08.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на разпределителен газопровод и газопроводни отклонения до консуматори в гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД ЕИК 130533432

Прочети още...