Съдържание

Посетители

В момента има 258  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №85/2018

Изх. №307(1)/05.02.2018 г.

Уведомление за „Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Рила за периода 2016 – 2020 г.“

Възложител: ОБЩИНА РИЛА

Прочети още...

Съобщение №84/2018

Изх. №306(1)/05.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 65334.300.3230 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: НИКОЛАЙ МЕЧКАРОВ

Прочети още...

Съобщение №83/2018

Изх. №297(1)/05.02.2018 г.

Уведомление за „Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Симитли за периода 2016 – 2020 г.“

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №82/2018

Изх. №288(1)/05.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Благоустрояване на ул. „Възрожденска“ в IV микрорайон, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград “

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №81/2018

Изх. №262(1)/05.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Благоустрояване на ул. „Брод“ в IV микрорайон, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград “

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №80/2018

Изх. №262(1)/05.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в новообразуван УПИ XI-497, кв. 27 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: ИВАН ВАКЪЧИЕВ

Прочети още...

Съобщение №79/2018

Изх. №260(1)/05.02.2018 г.

Уведомление за „Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Кочериново за периода 2016 – 2020 г.“

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Прочети още...