Съдържание

Посетители

В момента има 485  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №866/2017

Писмо изх. №3680(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на монтажен цех поземлен имот с идентификатор 04279.56.9 в местността „Авганцов чифлик-Ш.72“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „ВАНИКО“ ООД, ЕИК 040283780

Прочети още...

Съобщение №865/2017

Писмо изх. №3569(3)/05.12.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка в имот с № 018003, местност „Еловица“ в землището на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: М. Ф. П.

Прочети още...

Съобщение №864/2017

Писмо изх. №3537(3)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Организиране и ползване на изравнител „Плоски“ като рибовъдно стопанство в имот №000154, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград “

Възложител: „ВАБИРОХ“ ЕООД, ЕИК 204814322

Прочети още...

Съобщение №863/2017

Писмо изх. №3472(5)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Разширение на дейността на съществуваща площадка за дървесни отпадъци, разположена в имот №000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград с добавяне на сушилня за дървесен чипс и трици“

Възложител: „ЕКОГРУПТРАНС-2“ ООД, ЕИК 200984423

Прочети още...

Съобщение №862/2017

Писмо изх. №3462(5)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG0211.А001 RRS Kurtman с честотен обхват 900 MHz на „Мобилтел“ ЕАД в имот с номер 001373 в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД ЕИК 131468980

Прочети още...

Съобщение №861/2017

Писмо изх. №3811(1)/04.12.2017

“Горскостопанска програма за имоти с №003241, №002179, землище на с. Велющец, община Струмяни, област Благоевград“.

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА ЕФТИМ ДИМИТРОВ РИЗОВ

Прочети още...

Съобщение №860/2017

Писмо изх. №3740(1)/01.12.2017

инвестиционно предложение “Изграждане склад за промишлени стоки в имот с пл. № 248 по плана на с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: Р. И. Ч.

Прочети още...