Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №873/2017

Писмо изх. №3797(1)/05.12.2017

уведомление за проект на „Подробен устройствен план – промяна на уличната регулация за ул. „Стефан Стамболов“ от о.т. 470 – о. т. 471 – о.т. 472 пред имот с идентификатор 65334.301.2942 от КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №872/2017

Писмо изх. №3790(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на уличен канал от РШ1 (пред УПИ VI-150, поземлен имот с идентификатор 04279.626.150 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, кв. 29 – кв. Еленово 1) до РШ2 от съществуващ канализационен канал“.

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №871/2017

Писмо изх. №3774(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на ремонтна и складова база и техническа инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1711 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Благоевград, област Благоевград за нуждите на ГПУ І степен Петрич при РДГП Смолян“

Възложител:РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ СМОЛЯН С ЕИК 1290101250067

Прочети още...

Съобщение №870/2017

Писмо изх. №3747(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 04279.14.20, местност „Проевски чифлик – Ш.21“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„ВЕНТО-99“ ЕООД, ЕИК 200573048

Прочети още...

Съобщение №869/2017

Писмо изх. №3733(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на барбекю в УПИ XII-476, кв.35 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„ИГГ ГРУП“ ЕООД ЕИК 201939185

Прочети още...

Съобщение №868/2017

Писмо изх. №3713(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG0077.А001 Rezidentzia с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД върху покрива на сграда, разположена в имот с номер 000351 в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980

Прочети още...

Съобщение №867/2017

Писмо изх. №3712(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG0040.А001 с честотен обхват 900MHz - 2100MHZ на „Мобилтел“ ЕАД в сградата на ТБРС Камена, разположена в имот с номер 000272 в землището на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980

Прочети още...