Съдържание

Посетители

В момента има 443  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №894/2017

Писмо изх. №3846(1)/12.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на улични водопроводи на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил”

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Прочети още...

Съобщение №893/2017

Писмо изх. №3440(4)/12.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за гости и сграда за общи нужди в УПИ VIII-479, кв.2 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: „ВИТАЛИТИ М“ ЕООД, ЕИК 200767206

Прочети още...

Съобщение №892/2017

Писмо изх. №3874(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Гоце Делчев в поземлен имот с 17395.501.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прочети още...

Съобщение №891/2017

Писмо изх. №3873(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на Център/филиал за спешна медицинска помощ – гр. Якоруда“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прочети още...

Съобщение №890/2017

Писмо изх. №3872(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство, модернизация и пристрояване на Център/филиал за спешна медицинска помощ – гр. Банско в поземлен имот с идентификатор 02676.501.1141 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прочети още...

Съобщение №889/2017

Писмо изх. №3871(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на Център за спешна медицинска помощ в поземлен имот с идентификатор 61813.753.193 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистър на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прочети още...

Съобщение №888/2017

Писмо изх. №3870(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство и модернизация на Център/Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Петрич, самостоятелен обект с идентификатор 56126.603.1555.9.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прочети още...