Съдържание

Посетители

В момента има 88  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №901/2017

Писмо изх. №3835(1)/12.12.2017

уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазин и работилница за алуминиева дограма в поземлени имот с идентификатор 56126.600.9813 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЛУКС ЛАЙФ“ ООД, ЕИК 200376937

Прочети още...

Съобщение №900/2017

Писмо изх. №3817(1)/12.12.2017

уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно застрояване, търговски обект и автоработилница“ в поземлен имот с идентификатор 03504.233.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: Ю. И. Г.

Прочети още...

Съобщение №899/2017

Писмо изх. №3792(1)/12.12.2017

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-832 в кв. 25 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 65334.300.832 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански) за „жилищно строителство“

Възложител: К. Ф.

Прочети още...

Съобщение №898/2017

Писмо изх. №3757(1)/12.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 21498.114.68.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград в дробилка за дървесен чипс и изграждане на пристройка към нея“

Възложител: „ЕКО 5 ПЕЛЕТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №897/2017

Писмо изх. №3654(1)/12.12.2017

Предвиждане за премахване на изсъхнала топола, намираща се в имот с номер 000021 в местността Кадънката, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Прочети още...

Съобщение №896/2017

Писмо изх. №3814(1)/11.12.2017

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 21498.217.13 и 21498.221.3 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на Благой Маринов Хаджиев“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА БЛАГОЙ МАРИНОВ ХАДЖИЕВ

Прочети още...

Съобщение №895/2017

Писмо изх. №3789(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на цех за производство на дограма, находящ се в поземлени имоти с номера 168115 и 168121 в местността Слатина, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: Ф. М. М., А. Ю. М.

Прочети още...