Съдържание

Посетители

В момента има 749  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №887/2017

Писмо изх. №3869(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на Център/филиал на спешна медицинска помощ – гр. Кресна, в УПИ IV-173, 175, кв. 10 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прочети още...

Съобщение №886/2017

Писмо изх. №3868(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на Център /филиал/ за спешна медицинска помощ в поземлен имот с идентификатор 65334.303.6129 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прочети още...

Съобщение №885/2017

Писмо изх. №3867(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Модернизация и изграждане на Център/филиал за спешна медицинска помощ – гр. Симитли, в УПИ V - 1153, кв. 73 по регулационния план на гр. Симитли, общ. Симитли, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прочети още...

Съобщение №884/2017

Писмо изх. №3385(3)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство и монтаж на инвентар за селскостопанска техника в имоти №№ 197, 202, и 205 в кв. 16 по плана на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „СТАК“ ООД, ЕИК 811076758

Прочети още...

Съобщение №883/2017

Писмо изх. №897(24)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.587.825, местност „Леската“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: С. И. А.

Прочети още...

Съобщение №882/2017

Писмо изх. №3824(1)/07.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости“ в УПИ VІ пл. № 602, кв. 48 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: С. И. А.

Прочети още...

Съобщение №881/2017

Писмо изх. №3808(1)/07.12.2017

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ изменение на Плана за застрояване (ПЗ) за имот 04279.77.18 в местност „Джампалица“ по кадастралната карта на Благоевград от „складова база, склад“ в „складова база, склад и обществено обслужване“, и Инвестиционен проект за преустройство и промяна предназначението на сграда с идентификатор 04279.77.18.3 в имот с идентификатор 04279.77.18 от „складова база, склад“ в „музей на водата“.

Възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...