Съдържание

Посетители

В момента има 331  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № УО-18-РД/2013

Решение: отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „ИВКОЛЕКТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-17-РД/2013

Решение: отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „ЛЕСКО“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-16-РД/2013

Решение: за прекратяване процедура по изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на „Румба“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-15-РД/2013

Решение: Отказвам регистрацията и издаването на регистрационен документ на „ИВКОЛЕКТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-14-РД/2013

Решение: Отказвам регистрацията и издаването на регистрационен документ на „ЕВРОИМПЕКС БЛАГОЕВГРАД“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-13-РД/2013

Решение: Отказвам регистрацията и издаването на регистрационен документ на „БУЛ ЕКО ЕНЕРГИЯ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-12-РД/2013

Решение: Прекратявам процедурата  по заявление с вх. № 188/16.01.2013 г. за издаване на разрешение за дейности по третиране на  отпадъци на „ЕВРОИМПЕС-БЛАГОЕВГРАД“ ООД, гр. София, община Столична, р-н Красно село, ул. Разград № 4.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението