Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1088/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ж.к. „Юг“, бл. 6, вх.А и вх.Б и бл.7“

Прочети още...

Съобщение №1087/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ж.к. „Юг“, бл. 4, вх.А и вх.Б и бл.5“

Прочети още...

Съобщение №1086/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на складове за земеделска продукция в поземлен имот с идентификатор 56126.165.12, местност „Омондрос- Бела Мара“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1085/2016

„Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.36.122 в местност „Река Бистрица – Ш.107“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „обекти за търговия и хранене, и спортни игрища“

Прочети още...

Съобщение №1084/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с № 17395.501.781.2.18 в поземлен имот с идентификатор 17395.501.781, находящ се в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1083/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с № 17395.501.781.3.14 в поземлен имот с идентификатор 17395.501.781, находящ се в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1082/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-396, кв.2 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...