Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1060/2016

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на съществуваща масивна сграда в търговски обект за производство и продажба на тестени изделия и безалкохолни напитки и пристройка в УПИ II-530, кв. 20 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1059/2016

инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ паркинг в урегулиран поземлен имот №034018 в местността Кънлийца, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1058/2016

Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) зa промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.95.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Прочети още...

Съобщение №1057/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел в УПИ V-170, кв. 52 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1056/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот № 061009 в землището на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1055/2016

инвестиционно предложение “Оптично кабелно захранване на магазин на фирма „Киров“ с адрес ул. „Славянска“ № 102 в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1054/2016

план „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 65334.159.666 по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от „нива“ за „автосервиз““

Прочети още...