Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №89/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма в имот № 002219, местност „Граматиковица“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: М. Х. Х.

Съобщение №88/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Подобряване на градска среда в УПИ XXV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Община Петрич

Съобщение №87/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води за обезпечаване нуждите от вода за напояване на зелените площи на обект „Хотелски комплекс Булгари“, разположен в поземлени имоти с идентификатори 56126.601.1467 и 56126.601.1470 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „БЕЛАТУР“ АД

Съобщение №86/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на семеен хотел, жилищно строителство, търговска част и гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.76.12 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: М. А. Х.

Съобщение №85/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 61813.569.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ТЕРА КОНСУЛТ“ ЕООД

Съобщение №84/2017 г.

Инвестиционно предложение:“Изграждане на училище за плувци в имот № 031131, местност „Топлицата“ и училище на готвачи и други в имот № 031130, местност „Топлицата“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: В. К. Г.

Съобщение №83/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци в поземлени имот №029037 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ВЕСЕЛИН ЗАРАНКОВ“ ЕООД