Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №40/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения до имоти в землището на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „АРЕСГАЗ“ АД

Съобщение №39/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в поземлен имот с идентификатор 65334.210.47 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и имот №089012, местност „Могилата“, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Съобщение №38/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на търговски крайпътен комплекс – бензиностанция с АСГГ, обслужваща сграда и ЗОХ, паркинг за леки автомобили и ТИР паркинг, търговски площи, заведение за хранене в имоти с №№ 022067, 022049 и 022050 в землището на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МАГРОТУРС“ ЕООД

Съобщение №37/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма за отглеждане на 69 крави в имот №032102 в землището на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ„ЗП – ИБРАХИМ ХАДЖИ“

Съобщение №36/2017 г.

Инвестиционно предложение:“Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.129.73 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Възложител: Д. К.

Съобщение №35/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на птицеферма с капацитет 39 500 бр. кокошки носачки в поземлен имот с идентификатор 56126.452.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Д. В. Г.

Съобщение №34/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, генерирани на територията на община Петрич, област Благоевград в поземлен имот с идентификатор 56126.44.109 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ