Съдържание

Посетители

В момента има 418  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №47/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи ябълкови насаждения и сондажен кладенец в имот № 000006, местност „Корекцията“, землище на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

Съобщение №46/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 03405.238.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: А. И. Р., М. И. Р.

Съобщение №45/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на крематориум в УПИ ІХ, кв. 176 по плана на с. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Съобщение №44/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка и консервиране на плодове, зеленчуци и гъби в имот № 000192, местност „Черешата“, землище на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Д. П.

Съобщение №43/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в имот № 004043, местност „Мокра поляна“, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Съобщение №42/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на садково стопанство и любителски риболов в имот №000916 (язовир „Стойковци“) в землището на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „АЛЕКСИЕВИ ФИШ“ ЕООД

Съобщение №41/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец за капково напояване на 14,197 дка овощни насаждения – круши и череши в поземлен имот № 035004, местност „Текето“, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Д. С.