Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №75/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на млекопреработващо предприятие и сондажен кладенец в имот № 029027, местност „Туркаре“, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: О. Р. К.

Съобщение №74/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма в поземлен имот №135060 в землището на Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: Е. Ф. М.

Съобщение №73/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие с дневен капацитет 750 л овце мляко в УПИ ІІІ, кв. 13 по плана на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ДИМИТЪР ПЪХЛЕВ – ОЛИМП КАЛИМАНЦИ“

Съобщение №72/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на магазин за авточасти втора употреба, склад, автомивка, автосервиз и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 56126.237.52, 56126.237.54 и 56126.237.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ХРИС – БУЖ“ ООД

Съобщение №71/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 200 броя овце в поземлен имот с идентификатор 02676.77.61 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: К. С.

Съобщение №70/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 50 броя крави в поземлен имот с идентификатор 02676.77.61 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: Г. П.

Съобщение №69/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия в поземлен имот №001135 в землището на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград и сондажен кладенец с дълбочина до 10 м с цел напояване на предвидената за изграждане и съществуваща оранжерия в имота“

Възложител: Л. М.