Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1176/2022

Изх. №3772(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 41 400 Wp за собствени нужди, монтирана на покрива на съществуваща сграда Народно читалище „Владимир Маяковски - 1937“ в УПИ IX-243, кв. 16 по плана на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1175/2022

Изх. №3746(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Промяна предназначението на първи жилищен етаж в жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.760.283 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград в магазини (търговски)“

възложител: Н. К.

Прочети още...

Съобщение №1174/2022

Изх. №3744(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.501.97 (УПИ VI-97, кв. 15 по плана на гр. Банско) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: А. К.

Прочети още...

Съобщение №1173/2022

Изх. №3737(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 15 kW разположена върху покрива на сграда и прилежащия терен в УПИ III-6, кв.15 по плана с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: М. П., Р. К.

Прочети още...

Съобщение №1172/2022

Изх. №3736(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 30 600 Wp за собствени нужди, монтирана на покрива на съществуваща сграда „Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров““ в УПИ I - 60, кв. 5 по плана на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1171/2022

Изх. №3735(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 18 900 Wp за собствени нужди, монтирана на покрива на съществуваща сграда „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ в УПИ ХIII - 7, кв. 2 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1170/2022

Изх. №3734(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 87 300 Wp за собствени нужди, монтирана на покрива на съществуваща сграда „Детска градина „Радост““ в УПИ I - 538, кв. 22 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...