Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №566/2022

Изх. №1934(1)/04.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на мрежа НН и изнасяне на електромерни табла за възстановяване на качеството на електрозахранване на абонати, захранени от ТП „Родопа“ с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ АД

Прочети още...

Съобщение №565/2022

Изх. №1926(2)/04.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване мощността на съществуваща ФЕЦ с мощност 83 кWp на до 500 кWp изградена в поземлен имот с идентификатор 53326.100.31 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ПИ ВИ ГЪРМЕН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №564/2022

Изх. №1999(1)/03.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на енергия с обща инсталирана мощност до 350 kW върху покривна на сграда с идентификатор 04279.618.137.7, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279. 618.137 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЗИИУ СТАНДАРТ“ АД

Прочети още...

Съобщение №563/2022

Изх. №1966(1)/03.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на спортни съоръжения и благоустройство на прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 65334.301.9524 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №562/2022

Изх. №1897(3)/03.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтаж на фотоволтаична система (централа) с мощност 30 kW на покрив на сграда и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 65342.604.47 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ръждак, община Петрич, област Благоевград“

възложител: С. Х.

Прочети още...

Съобщение №561/2022

Изх. №1477(3)/29.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на цех за хартия в УПИ XVI по плана на стопански двор на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: Е. Ж.

Прочети още...

Съобщение №560/2022

Изх. №1477(3)/29.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане от минерална вода №44/14.10.2021г от Сондаж № 4ВКП+ КЕИ №13, КЕИ №13а от находище на минерална вода изключителна държавна собственост - № 53 от Приложение № 2 на Закона за водите „Огняново-Гърмен”, с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ШАРКОВ“ ЕООД

Прочети още...