Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1100/2021

Изх. №3639(1)/08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27293.1.108, местност Делниците по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Р. Ч.

Прочети още...

Съобщение №1099/2021

Изх. №3638(1)/08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.134.10, местност Сровеното по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: В. А.

Прочети още...

Съобщение №1098/2021

Изх. №3627(1)/08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.134.26 в местността Карагаче по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: С. Ч.

Прочети още...

Съобщение №1097/2021

Изх. №3611(1)/08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на детско заведение за шест групи в поземлен имот с идентификатор 65334.302.6223 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1096/2021

Изх. №3580(1)/08.11.2021 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 40912.62.10 в местността Пановски бунар по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград от „нива“ за „склад за промишлени стоки - зърнени храни и фуражи“

възложител: „ВЕД и ЕМД“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1095/2021

Изх. №3575(3)/08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 49432.23.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: К. Х.

Прочети още...

Съобщение №1094/2021

Изх. №3480(3)/08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 77058.17.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: Г. К.

Прочети още...