Съдържание

Посетители

В момента има 422  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1262/2023

Изх. №3526(1)/31.08.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изместване на електропроводна линия от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57159.55.8 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: А. М. и др.

Прочети още...

Съобщение №1261/2023

Изх. №3511(1)/31.08.2023 г.

Уведомление за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.57.12 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за жилищно строителство“ в за „складова база“ - ново ниско свободно застрояване и инвестиционен проект за складова база в поземлен имот с идентификатор 04279.57.12 и фотоволтаична централа върху покривната й конструкция с обща инсталирана мощност до 1 MW

възложител: „ЗЕНИТ МВ 2019“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1260/2023

Изх. №3504(1)/31.08.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Уличен водопровод - съоръжение на техническата инфраструктура по ул. „Десилица“ от о.т. 204 до о.т. 209 и по част от ул. „Григор Мацин“, гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №1259/2023

Изх. №3490(1)/31.08.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61813.591.26 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ИНФИНИТИ ЕНЕРДЖИ СОЛАР“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1258/2023

Изх. №3459(1)/31.08.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод - съоръжение на техническата инфраструктура по ул. „България“ и по второстепенна улица, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02676.501.4051 до ПИ с идентификатор 02676.501.4032 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №1257/2023

Изх. №3457(1)/31.08.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65334.250.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: С. С.

Прочети още...

Съобщение №1256/2023

Изх. №3448(1)/31.08.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на двуфамилна вилна сграда с допълващо застрояване в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61813.781.577 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „РИД ВИЛИДЖ“ ООД

Прочети още...