Съдържание

Посетители

В момента има 184  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №148/2023

Изх. №99(3)/26.01.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.38.81 (образуван от поземлени имоти с идентификатори 04279.38.74 и 04279.38.75) в местността Кури дере - Ш.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“

възложител: Г. Х.

Прочети още...

Съобщение №147/2023

Изх. №97(1)/26.01.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.70.2, местност Ушите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението от „за автосалон, мотел-ресторант и офиси“ в „за производствено-складови дейности и магазин“

възложител: „ТОКИ-2007-КОСТАДИН КАМБУРОВ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №146/2023

Изх. №96(1)/26.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 1 MW върху покрив на сграда с идентификатор 04279.621.34.4, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.621.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за собствени нужди и продажба“

възложител: Р. Ф., „БРАВО 60“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №145/2023

Изх. №94(1)/26.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Благоустрояване на ул. „Панайот Хитов“, ул. „Хан Крум“ и района на зоопарка, граничещ с тях в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №144/2023

Изх. №5076(3)/26.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 20910.8.14, местност Под кръста по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. М.

Прочети още...

Съобщение №143/2023

Изх. №5044(3)/26.01.2023 г.

Актуализирана горскостопанска програми за ПИ с идентификатор 37263.12.38 по КК и КР на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА П. Д.

Прочети още...

Съобщение №142/2023

Изх. №5025(1)/26.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 69261.501.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: В. К.

Прочети още...