Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №25/2022

Изх. №4319(1)/07.01.2022 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.118.118 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

възложител: А. Л.

Прочети още...

Съобщение №24/2022

Изх. №4318(1)/07.01.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.105.53 в местността Армутлука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

възложител: А. Л.

Прочети още...

Съобщение №23/2022

Изх. №4294(1)/07.01.2022 г.

Уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имот с идентификатор 40052.28.90 местност Беглико по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „ГМ ТРЕЙД 2019“ ООД

Прочети още...

Съобщение №22/2022

Изх. №4292(1)/07.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на винарска изба, находяща се в УПИ -30, ПИ 67698.19.30, местност Дълбоки Андък по КК и КР на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

възложител: „БЪЛГАРСКО ВИНО“ ООД

Прочети още...

Съобщение №21/2022

Изх. №4289(1)/07.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към съществуваща складова сграда в имот с идентификатор 56126.18.6 (УПИ I-56126.18), местност Мерата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ЕВАНС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №20/2022

Изх. №4281(1)/07.01.2022 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на четири броя вилни сгради в имот №532.421 по плана на новообразуваните имоти на местност Валого в землището на с Логодаж община Благоевград“

възложител: И. П.

Прочети още...

Съобщение №19/2022

Изх. №4275(2)/07.01.2022 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение и пакетиране на плодове, зеленчуци и цитруси и магазин за хранителни стоки, плодове и зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 40052.29.1 (имот №029001) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: В. Г.

Прочети още...