Съдържание

Посетители

В момента има 193  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №250/2024

Изх. №542(1)/07.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на улично осветление в с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №249/2024

Изх. №467(2)/07.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.98.29 в местността Нишан таши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „АДИСА“ ООД

Прочети още...

Съобщение №248/2024

Изх. №381(3)/07.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЕЛ 110 кV „Бодрост“, разположена на територията на община Благоевград и община Симитли област Благоевград“

възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №247/2024

Изх. №606(1)/07.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Укрепване на съществуваща подпорна стена с дължина 15 м на улица в регулацията на с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №246/2024

Изх. №605(1)/07.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена от о.т. 202 до о.т. 202 на улица в с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №245/2024

Изх. №601(1)/07.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на улично осветление в с. Дагоново, община Белица, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №244/2024

Изх. №592(1)/07.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Подобряване на енергийната ефективност и ремонт на покрив и ограда на сграда на „Здравно заведение“, разположено в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02676.501.1141 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (КККР на гр. Банско)“

възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...