Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №971/2022

Изх. №3194(1)/02.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващите ВиК мрежи по ул. „Захари Стоянов“ по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №970/2022

Изх. №3193(1)/02.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващите ВиК мрежи по ул. „Иван Вазов“ по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №969/2022

Изх. №3192(1)/02.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващите ВиК мрежи по ул. „Иларион Макариополски“ по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №968/2022

Изх. №3191(1)/02.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващите ВиК мрежи по ул. „Стефан Стамболов“ по плана на V-ти микрорайон на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №967/2022

Изх. №3188(1)/02.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW – върху покрива на съществуващата паянтова жилищна сграда (ПЖ) и в прилежащия терен на УПИ III-186, кв. 13 по плана за регулация на с. Сливница, общ. Кресна, обл. Благоевград“

възложител: Т. Т.

Прочети още...

Съобщение №966/2022

Изх. №1736(7)/02.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на общински път BLG1290/III-1007, Полето - Брежани/Брежани - Сенокос - Граница община Симитли - община Кресна/ - BLG2130/ от км 0+000 до км 15+670“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №965/2022

Изх. №3186(2)/01.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на сграда на основното застрояване“ Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на основното застрояване“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...