Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №425/2023

Изх. №1174(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство, основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Дом за стари хора „Света Петка“ в поземлен имот с идентификатор 04279.628.186 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №424/2023

Изх. №1167(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на административна сграда № 1 в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1079 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград (УПИ ІХ-1079, кв. 124, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград)“

възложител: Р. У., П. У.

Прочети още...

Съобщение №423/2023

Изх. №1160(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника в поземлени имоти с идентификатори 52019.9.9, 52091.9.12, 52091.9.13, 52091.9.20, 52091.9.48 и 52091.9.49, местността Тузла по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „АВРАМОВ-БК“ ООД

Прочети още...

Съобщение №422/2023

Изх. №1151(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.140.77, местност Под черквата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: А. Т.

Прочети още...

Съобщение №421/2023

Изх. №1150(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе за достъп до поземлен имот с идентификатор 44121.56.40, местност Полето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЛИБЕРА ЕСТЕЙТ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №420/2023

Изх. №1164(1)/22.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на „Търговски обект“ - Първи етап от обект „Бензиностанция с търговски обект“ в поземлен имот с идентификатор 02676.1.937, местност Забиница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: М. Т., М. З.

Прочети още...

Съобщение №419/2023

Изх. №5452(7)/22.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57159.902.730 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: В. П.

Прочети още...