Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №768/2019

Изх. №3135(1)/01.10.2019 г.

Уведомление за „Бизнес план по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител: И. Ф. К.

Прочети още...

Съобщение №767/2019

Изх. №3130(1)/01.10.2019 г.

Уведомление за „Бизнес план по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител: Е. К. М.

Прочети още...

Съобщение №766/2019

Изх. №3101(1)/01.10.2019 г.

Уведомление за „Бизнес план по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител: А. И. Д.

Прочети още...

Съобщение №765/2019

Изх. №3094(1)/01.10.2019 г.

Уведомление за „Бизнес план по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител: А. В. М.

Прочети още...

Съобщение №764/2019

Изх. №3089(1)/30.09.2019 г.

Уведомление за „Бизнес план по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител: „МАНУШЕВ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №763/2019

Изх. №2933(2)/30.09.2019 г.

Уведомление “План – извлечение за промяна вида на сечта през 2019 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Якоруда, землище на с. Конарско и с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: ТП „ДГС – ЯКОРУДА“

Прочети още...

Съобщение №762/2019

Изх. №2715(9)/30.09.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи на ГНК „Петрич“ в землищата на с. Беласица, с. Коларово, с. Самуилово и гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград във връзка с кандидатстване по Мярка 4.3 от ПРСР 2014 - 2020 г.“

Възложител: М. Х. М.

Прочети още...