Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №412/2020

Изх. №1613(1)/19.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на обществена пералня в сграда с идентификатор 17395.135.8.5, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.135.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и закупуване на нови машини“

възложител: ЕТ „ДИМИТЪР СПИРОВ“

Прочети още...

Съобщение №411/2020

Изх. №1584(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно „Изграждане на търговска сграда с магазини и заведения в поземлени имоти с идентификатори 02676.501.9042 и 02676.501.9043 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „РИЙС ИВ - 2009“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №410/2020

Изх. №1634(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Модернизация на съществуващ шивашки цех разположен на партерен етаж на сграда с идентификатор 17395.501.868.6, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.868 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „МИМА СТИЛ-2017“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №409/2020

Изх. №1633(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител: С. С.

Прочети още...

Съобщение №408/2020

Изх. №1626(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител: Д. С.

Прочети още...

Съобщение №407/2020

Изх. №1625(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител:Х. Й.

Прочети още...

Съобщение №406/2020

Изх. №1622(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на улици от второстепенната улична мрежа на с. Микрево от ОТ 134 до ОТ 64 – улица „Струма“ по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни“

възложител:ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...