Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №405/2020

Изх. №1609(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия 20 кV за електрозахранване на базова станция (БС) „Тепченик“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 21498.130.33 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

възложител:„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №404/2020

Изх. №1601(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар-склад в поземлен имот с идентификатор 17395.139.28 в местността Заемдж. чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград”

възложител: „РАЙКОВ-СТОУН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №403/2020

Изх. №1600(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVI-118, кв.85 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Д. Д.

Прочети още...

Съобщение №402/2020

Изх. №1590(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане допълващо застрояване - навес в поземлен имот с идентификатор 04279.310.3343 в местността „Орлова чука“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Ю. В.

Прочети още...

Съобщение №401/2020

Изх. №1589(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане допълващо застрояване - навес в поземлен имот с идентификатор 04279.130.30 в местността „Пенков чифлик - Ш - 39“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

възложител: „ЗОРА ЕС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №400/2020

Изх. №1581(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда с височина до 10 м, находяща се в УПИ XV - 357, кв. 26 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №399/2020

Изх. №1569(1)/21.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на търговска сграда с магазини и заведения в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2965 (УПИ XL - 2965 в кв. 42 по плана на гр. Банско) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: К. О.

Прочети още...