Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1013/2022

Изх. №2901(3)/11.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец „Тк-1“ в поземлен имот с идентификатор 81791.74.24, местност Ленището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чуричени, община Петрич, област Благоевград“

възложител: М. А.

Прочети още...

Съобщение №1012/2022

Изх. №3486(1)/10.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на канализация на ул. „Паисий Хилендарски“, кв. „Ораново“, гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1011/2022

Изх. №3311(1)/10.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на складове за съхранение на изделия от мрамор в поземлен имот с идентификатор 32665.32.293, местност Злинска река по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: „ДИМАНКОВ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1010/2022

Изх. №3323(1)/10.08.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 22616.30.13, местност Мандрата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Р. Б.

Прочети още...

Съобщение №1009/2022

Изх. №3305(1)/10.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на открита спортна площадка - комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички/волейбол в УПИ I-382 в кв. 9 по плана на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Прочети още...

Съобщение №1008/2022

Изх. №3055(3)/10.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изготвяне на инженерен проект за изграждане на поливна система с барабанни поливни машини в поземлен имот с идентификатор 49432.54.38, местност Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 18366.90.5, местност Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: В. Ш.

Прочети още...

Съобщение №1007/2022

Изх. №2667(5)/10.08.2022 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета“ на р. Стружка и р. Еловица, землище на община Градево, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Прочети още...