Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №882/2021

Изх. №2901(1)/09.09.2021 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение “Авторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 43565.40.5 в местността Друма по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: А. В.

Прочети още...

Съобщение №881/2021

Изх. №2868(2)/08.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда с височина до 10 м и гараж в поземлен имот с идентификатор 65334.134.18 в местността Смилово по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“.

възложител: П. Г.

Прочети още...

Съобщение №880/2021

Изх. №2822(3)/08.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на обект за съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 05606.18.4 в местността Мантара по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: С. Б.

Прочети още...

Съобщение №879/2021

Изх. №2820(3)/08.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в имот пл. № 11, кв. 11 по плана на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: С. И.

Прочети още...

Съобщение №878/2021

Изх. №2882(1)/07.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и външен басейн с обем до 100 куб. м в поземлен имот с идентификатор 66460.15.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград”

възложител: М. А., А. А.

Прочети още...

Съобщение №877/2021

Изх. №2880(1)/07.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.527.26 в местността Кукурево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Е. Е., А. О.

Прочети още...

Съобщение №876/2021

Изх. №2852(1)/07.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.527.26 в местността Кукурево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Б. К., Х. Ч., Г. Т.

Прочети още...