Съдържание

Посетители

В момента има 388  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № УО-10-РД/2013

Решение: Прекратявам процедурата  по заявление  вх. № 113/11.01.2013 г. за издаване на разрешение за дейности по третиране на  отпадъци на „Стийлимпекс“ ЕООД, гр. София, общ. Столична, р-н Сердика, ж.п. гара Биримирци.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-11-РД/2013

Решение: Прекратявам процедурата  по заявление с вх. № 112/11.01.2013 г. за издаване на разрешение за дейности по третиране на  отпадъци на „СКРАПМЕТАЛ“ ЕООД, гр. София 1360, община Столична, р-н Връбница, ул. Адам Мицкевич, № 31.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-01-РД/2013

Решение: Оставям без разглеждане заявление вх. № 143/14.01.2013 г. от „ЕМ ДИ-09“ ЕООД, гр. Якоруда и прекратявам административното производство.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявав регистрацията и действието на регистрационен документи № 01-РД-77-00  от 23.11.2007 г. на "Метал експрес "ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявав регистрацията и действието на регистрационен документи № 01-РД-121-00  от 10.02.2010 г.  на "ЦУКОВ - 2010"  ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявав регистрацията и действието на регистрационен документи № 16-РД-51-00  от 09.07.2010 г. на "Агрария"ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-5 за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-5-ПР/03.12.2012 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „Мебели Дизайн Импорт Експорт“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението