Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-07-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-07-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Долна Места-2“ на река Места“ в землище на с. Абланица, с. Теплен и с. Беслен, община Хаджидимово и землище на с. Слащен и с. Вълкосел, община Сатовча“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №106-ПР/2004 г. и Решение № БД-113-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №106-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС и Решение № БД-113-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Изток“ на р. Изток“ в землището на с. Баня, общ. Разлог

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-32-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-32-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на сладолед и сладки“ в имот № 031029 с площ 3.996 дка в местност „Черешарката, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № 13-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № 13-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ на течащи води на кота 1300 м на река Асанишка, землище на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-06-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-06-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Хотелски комплекс“ в имот № 022066, местност „Кавако“ землище на с. Кулата, община Петрич

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-49-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-49-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на три броя ветрогенератори, в имоти с № № 021097, 021069 и № 020042, местност „Ридо”, землище на с. Стара Кресна, община Кресна“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-26-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-26-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "МВЕЦ на р. Ощавска в землище на с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли"

Прочети още...