Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено писмо с изх. № 765/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 765/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „СТРУМЕШНИЦА и КО“ ООД, гр. София в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Каскада от 7 бр. малки водноелектрически централи /МВЕЦ/ - "Струмешница 5", "Струмешница 6", "Струмешница 7", "Струмешница 8", "Струмешница 9", "Струмешница 10" и "Струмешница 11" на р. Струмешница, землища на с. Първомай, с. Беласица, с. Коларово, с. Мендово, с. Право бърдо, с. Струмешница, с. Яворница, с. Кладенци и с. Ключ, община Петрич“

Съобщение за издадено писмо с изх. № 764/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 764/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ – ЕР“ ЕООД, гр. София в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на 10 бр. малки водноелектрически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 1» до МВЕЦ «ЕКО Струма 7» и от МВЕЦ «ЕКО Струма 10» до МВЕЦ «ЕКО Струма 12», в землищата на селата Лебница, Дамяница, Левуново и гр. Сандански, Община Сандански и селата Старчево, Генерал Тодоров, Дрангово, Марикостиново, Чучулигово, Тополница, Кулата, Марино поле, Рибник и гр. Петрич, община Петрич

Съобщение за издадено писмо с изх. № 762/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 762/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ВЕЦ“ ООД, гр. Плевен и до „ВЕС 2006“ ООД, гр. Перник в качеството им на възложители, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на 12 бр. малки водноелектически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 13» до МВЕЦ «ЕКО Струма 24» в землищата на селата Струма, Вълково, Плоски и гр. Сандански, Община Сандански, селата Драката, Илинденци, с. Горна Крушица и с. Каменица, община Струмяни и с. Долна Градешница и с. Сливница, община Кресна

Съобщение за издадено писмо с изх. № 761/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 761/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до ЕТ „РУМЕН ПАДАРЕВ - БАЛКАН ФРУКТ - НИКОЛА ПОПАДИЙН”, гр. Разлог в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Инсталация за пиролизна преработка на стари автомобилни гуми във висококачествен мазут” в стопански двор на с. Бучино, община Благоевград

Съобщение за издадено писмо с изх. № 758/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 758/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „ВОДОЛЕЙ ДУО“ ООД, гр. Благоевград в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Коматиница-Манастира“ в землище на с. Брестово, община Симитли

Съобщение за издадено писмо с изх. № 757/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 757/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до „К-М ТУРС“ ЕООД, гр. Бургас в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Рупите 2“ на р. Струма, землища на с. Генерал Тодоров и с. Старчево, Община Петрич

Съобщение за издадено писмо с изх. № 755/26.10.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с изх. № 755/26.10.2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до ЕТ „ДИМСАМАР - ДИМИТЪР ПЕТРОВ“, гр. Разлог в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „МВЕЦ на р. Златарица от кота 855 м до кота 775 м, землище на с. Елешница, община Разлог“