Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-97-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-97-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Годовица“ на река Годовица (Радевска река)“ в землището на с. Бачево, община Разлог

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-110-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-110-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение МВЕЦ с водохващане от р. Лъкенска в землище на с. Кремен, общ. Банско

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-159-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-159-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение МВЕЦ на река Места“ в землище на с. Горно Краище, Община Белица

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-12-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-12-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Динков дол и р. Вапата в землището на гр. Белица, общ. Белица, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ на река Белишка с водовземане на кота 995 м и водоползване на 925 м“, землище на гр. Белица, община Белица

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-07-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-07-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Долна Места-2“ на река Места“ в землище на с. Абланица, с. Теплен и с. Беслен, община Хаджидимово и землище на с. Слащен и с. Вълкосел, община Сатовча“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №106-ПР/2004 г. и Решение № БД-113-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №106-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС и Решение № БД-113-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Изток“ на р. Изток“ в землището на с. Баня, общ. Разлог

Прочети още...