Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено Решение №БД-41-П/2018 г. изпратено с писмо изх. №4270(09)/14.08.2018 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-41-П/2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Поставяне на оранжерии тунелен тип – 8 бр. в поземлен имот № 001002 в землището на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител „ДИС ФЕРМЕР“ ООД, ЕИК: 204219641

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-180-ПР/2007 г. и Решение № БД-18-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-180-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение “Ваканционно селище“ с местоположение имот № 016081, местност “Езерото“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово и Решение № БД-18-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за “Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в част от имот № 016084, местност „Езерото”, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-97-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-97-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение„МВЕЦ „Годовица“ на река Годовица (Радевска река)“ в землището на с. Бачево, община Разлог

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-110-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-110-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение МВЕЦ с водохващане от р. Лъкенска в землище на с. Кремен, общ. Банско

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-159-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-159-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение МВЕЦ на река Места“ в землище на с. Горно Краище, Община Белица

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-12-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-12-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Динков дол и р. Вапата в землището на гр. Белица, общ. Белица, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ на река Белишка с водовземане на кота 995 м и водоползване на 925 м“, землище на гр. Белица, община Белица

Прочети още...